ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Το ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ στα προϊόντα της ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ κρίθηκε νόμιμο με την υπαρ. 8839/2014 απο το Δικαστήριο της Αθήνας στο οποίο προσέφυγε η εταιρία 3Ε

03 Απριλίου 2015

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Σωματείου Συνταξιούχων - Αποσχοληθέντων σε επιχειρήσεις Εμφιαλωμένων Ποτών Βόρειας Ελλάδας.