ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Το ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ στα προϊόντα της ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ κρίθηκε νόμιμο με την υπαρ. 8839/2014 απο το Δικαστήριο της Αθήνας στο οποίο προσέφυγε η εταιρία 3Ε

17 Μαρτίου 2015

Παραπλανεί η Coca Cola Δεν παράγεται στην Ελλάδα Δεν παράγεται στην Κύπρο. Υποχρεωτική η Αναγραφή της χώρας προέλευσης.