ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Το ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ στα προϊόντα της ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ κρίθηκε νόμιμο με την υπαρ. 8839/2014 απο το Δικαστήριο της Αθήνας στο οποίο προσέφυγε η εταιρία 3Ε

31 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση-Γνωστοποίηση Π.Ο.Ε.Ε.Π.

Αλληλεγγύη και συμπαράσταση
 στον Αγώνα των Εργαζομένων στην NEWREST