ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Το ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ στα προϊόντα της ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ κρίθηκε νόμιμο με την υπαρ. 8839/2014 απο το Δικαστήριο της Αθήνας στο οποίο προσέφυγε η εταιρία 3Ε

01 Νοεμβρίου 2013

Αλληλεγγύη και συμπαράσταση από ξένα συνδικάτα
S

                                 
 SOLIDARITY MESSAGE OF THE EUROPEAN REGIONAL OFFICE OF WFTU WITH THE STRIKING WORKERS OF "COCA-COLA" GREECE
The European Regional Office of WFTU expresses its class solidarity with the workers of "COCA-COLA" Greece and salutes the strike they are resolutely waging against the anti-worker schemes of the multinational company.

Capital and the multinational companies guided solely by the drive to secure the greatest possible profit opt to transfer their activities to other countries paying lower wages. The exportation of capital and their activities are in the hands of the monopolies a powerful weapon to expand their power and areas of capitalist exploitation.

It is clear that in these conditions the only road ahead for the working people is the road of class solidarity and struggle together with the class-orientated workers movement. Only through the rallying of working people's forces and class struggle can the Troika's and multinational monopolies policies be combated and the hope is constructed for a just world.

Once again, we convey the solidarity of all the working people and reassure you that we shall always be on your side.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό γραφείο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής
Ομοσπονδίας εκφράζει την ταξική του αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της «Coca-Cola» και
χαιρετίζει την απεργία που διεξάγεται αποφασιστικά απέναντι στα αντεργατικά σχέδια της

πολυεθνικής εταιρείας.

«Οι καπιταλιστικές και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις καθοδηγούμενες μονάχα από το κυνήγι εξασφάλισης του μεγαλύτερου πιθανού κέρδους επιλέγουν να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες πληρώνοντας χαμηλότερους μισθούς. Η εξαγωγή κεφαλαίου και των δραστηριοτήτων του είναι στα χέρια των μονοπωλίων ένα ισχυρό όπλο για να διευρύνουν τη δύναμή τους και τους τομείς της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.
Είναι καθαρό ότι σε αυτές τις συνθήκες ο μόνος δρόμος για τους εργαζόμενους είναι ο δρόμος της ταξικής αλληλεγγύης και του αγώνα μαζί με το ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα. Μόνο μέσα από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και τον ταξικό αγώνα μπορούν οι πολιτικές της τρόικας και των πολυεθνικών μονοπωλίων να αντιπαλευθούν και να δημιουργηθεί η ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο.


Εκφράζουμε την αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας» σημειώνει η ΠΣΟ.