ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Το ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ στα προϊόντα της ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ κρίθηκε νόμιμο με την υπαρ. 8839/2014 απο το Δικαστήριο της Αθήνας στο οποίο προσέφυγε η εταιρία 3Ε

19 Οκτωβρίου 2013

Η Κεντρική Επιτροπή Α.Δ.Ε.Σ. προτρέπει τους εργαζόμενους, το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και το λαό όλης της Ελλάδας