ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Το ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ στα προϊόντα της ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ κρίθηκε νόμιμο με την υπαρ. 8839/2014 απο το Δικαστήριο της Αθήνας στο οποίο προσέφυγε η εταιρία 3Ε

03 Δεκεμβρίου 2013

Ψήφισμα Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Μαλαματίνα

Σωματείο  Εργατοϋπαλλήλων 

Επιχείρησης   ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

Α.Π.Θ.  879   Α.Β.Σ.  5016/92
Γραφεία:  Φιλίππου  43 – 54631  Θεσ/νίκη – τηλ:  2310233862 – φαξ: 2310250943

 

Αρ. Πρωτ.   410

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Απεργιακής  Συγκέντρωσης

          Εμείς  τα  μέλη  του  «Σωματείου  Εργατοϋπαλλήλων  Επιχείρησης  ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ»  σήμερα  Τρίτη  3  Δεκέμβρη  2013  και  ώρα  12.30  συγκεντρωθήκαμε  έξω  από  το  εργοστάσιο  και  αφού  ακούσαμε  της  Διοίκησή  μας  και άλλους  ομιλητές
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ  ότι:
          Στηρίζουμε  και  υποστηρίζουμε  τους  άδικα  απολυμένους  συναδέλφους  μας  στην ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ  έως ότου η  εταιρεία τους  επαναπροσλάβει  και  επαναλειτουργήσει  το     εργοστάσιο  της  Θεσ/νίκης
ΔΙΝΟΥΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
          Στη  Διοίκησή  μας  να  δώσει  το  παρόν  Ψήφισμα  στον  Υπουργό  Εργασίας,  τον  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας,  την  Διεύθυνση  Εργασίας,  στα  Συνδικάτα,    τα  Μ.Μ.Ε.  και   κάθε  άλλο  αρμόδιο.